The Son

the son

LESSON SUMMARY- JULY 5-11/14 THE SON Key Text: “ ‘ For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many.’ “ Mark 10:45. PASIUNA: Mokapin na sa duha ka tuig ang pag ministeryo ni Jesus sa publiko ug Iyang gipangutana ang…

Continue Reading →

Christ’s Kingdom and the Law

Christ Kingdom and the Law

LESSON SUMMARY- June 21-27/14 Christ Kingdom and the Law Key Text: Jeremiah 31:33- “But this is the covenant that I will make Israel after those days, says the LORD: I will put My laws in their minds, and write it on their hearts; and I will be their God and they shall be My people.” PASIUNA:…

Continue Reading →

Christ’s Church and the Law

Christ’s Church and the Law

LESSON SUMMARY- June 14-20/14 Christ’s Church and the Law Key Text: “Here is the patience of the saints; here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus.” Revelation 14:12 PASIUNA: Ang kasugoan sama sa usa ka “baton” (mubo’ nga putol sa kahoy) nga gigamit sa “relay-race” nga ginapasapasa sa kaubanan sa…

Continue Reading →

Page 1 of 4